Djur

Djurens värld och forskning kring den

Skydda djurens framtid

Som vi tidigare konstaterat är det viktig att vi människor tar hand om varandra och om djuren, inte minst. De har naturligtvis inte samma möjligheter att skapa hållbarhet och göra aktiva val som vi människor – därför är det viktigt att vi tar hand om dem på bästa sätt och gör vår del för att skapa ett hållbart samhälle. Självklart är detta viktigt även för kommande generationer, våra barn och barnbarn – vi önskar ju att de ska få växa upp i ett hållbart, miljötänkande samhälle. Man kan säga att detta är ett ansvar vi har. Därför är det viktigt att vi väljer slitstarka, hållbara produkter före det ”slit- och släng”-beteende som är så vanligt idag.

Saker vi kan tänka på

Vi kan varje dag välja att göra aktiva, miljömedvetna och hållbara val. Välj till exempel lågenergiglödlampor, som förvisso behöver några sekunder på sig för att uppnå starkt ljus men som å andra sidan är så mycket bättre för miljön. Som medveten människa är du säkert också intresserad av vårt rika djurliv – kanske du har som hobby att ge dig ut i skogen och spana efter älg eller kanske sällsynta fåglar? I så fall kan du göra ett smart val genom att leta efter hållbara kikare! Ja, till och med ditt val av kikare har betydelse för djur och natur. Till sist är det viktigt att vi börjar tänka och handla ekologiskt. Detta har nästan blivit en trend i det senaste, och det är bra. Förutsatt att det blir en trend som lever kvar länge, tills det blivit en livsstil för människan.