Djur

Djurens värld och forskning kring den

Fauna

De djur som lever på jorden är en mycket viktig del av vår värld. Bara så länge vi behåller en symbios mellan de olika arter som har rätt till planetens mark kommer vi vara välmående. Det är oerhört viktigt att man därför tar sitt ansvar för miljön, i och med exempelvis källsortering och att handla enligt vad som är bra för djur i naturen.
Den globala faunan är verkligen häpnadsväckande och full av olika avancerade levnadsformer med gälar, snablar, klor, fjädrar, fjäll, päls, nosar, näbbar, tassar och klövar.
Man brukar göra skillnad mellan olika sorters djur; det finns reptildjur, pälsdjur, kreatur, fjäderdjur, och så vidare. Alla dessa har olika klimat som passar dem, olika förutsättningar, försvarsmekanismer, matvanor, förökningssätt och levnadslängd. En fråga som geografi påverkar förstås ett faunan väldigt mycket; är det torka frodas bara vissa djur, är det fuktiga områden frodas bara andra (jämför exempelvis öknen och sumpmarker – båda har reptiler, men krokodilen skulle aldrig överleva i öknen och ödlan skulle aldrig överleva i ett träsk!)

Det är väldigt viktigt att vi är rädd om de djur som lever på vår jord och visar respekt mot dem i alla avseenden vi kan. De är levande varelser, precis som vi, och förtjänar att ha integritet och välmående.