Djur

Djurens värld och forskning kring den

Djuren, jordbruket och framtiden

En av de ständigt aktuella frågorna, den om försörjningen av människan, om jordbruket och om fördelningen av världens resurser, är det alltjämnt tyst om i medierna. De här frågorna hamnar i medieskugga av olika anledningar. Det finns dock röster som har starka åsikter i frågan och här finns en stark polarisering. Å ena sidan tycker man att frågan om maten är något för politiker att sköta och å andra sidan vill man själv ha kontroll över sitt födointag. Många anser att det är en rimligt förhållningssätt att söka transparans i näringskedjan. Många tycker också att det är obehagligt med exempelvis köttindustrin medan man samtidigt gillar hamburgare och biffstek.

Kommande diskussionsforum

Hälften av världens spannmålsproduktion går till att föda upp köttdjur av olika slag. De här frågorna och andra viktiga frågor diskuteras på en konferens om framtidens jordbruk. Det är en konferens där det stora frågorna tas upp, hur ska jordbruket i framtiden fungera rent tekniskt, hur ska man attrahera människor att satsa på jordbruk som försörjningssätt. Läs mer om konferensen här.

Gavia tycker

Här har vi åsikten att djurrättsfrågor sitter i vägen för de stora ekonomiska intressena som finns i matindustrin. Det är självklart en fråga som rör inte bara de små djuren själva utan också vår egen miljö. De här frågorna är viktiga eftersom de är värdemätare för grundläggande frågor och attityder i samhället. Gör som oss, slå ett slag för världens alla grisar, hästar, kossor och för all del alla minkar!